Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:

  1. Nhân viên phục vụ bàn: 20 người.
  2. Nhân viên bếp: 08 người.
  3. Công nhân bốc xếp: 02 người.
  4. Chuyên viên pháp chế: 01 người.

Chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia hà Nội Hải Phòng; điện thoại :0911592662. Địa chỉ số 85 đường Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng. Thông báo tuyển dụng 28042022.