Ngày 22-4-2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội, đại diện Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) có Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT HABECO, đại diện Công ty có Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, Ông Trần Văn Trung – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể các Quý vị cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông thường niên HNP năm 2022.

Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành gồm:

  1. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty.
  2. Ông Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty.
  3. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng Công ty.

Tại Đại hội, Đại diện Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Báo cáo với Đại hội, ông Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng cho biết: Năm 2021, tình hình SXKD của Công ty bị ảnh hưởng do tác động kép từ Nghị định 100 của Chính phủ và sự bùng phát dịch bệnh Covid – 19 đợt thứ 4 bùng phát tại các tỉnh thành phía Bắc, áp dụng giãn cách xã hội tại TP Hải Phòng đã làm giảm sản lượng tiêu thụ, sức mua của người tiêu dùng hạn chế. Các Công ty sản xuất bia không được áp dụng các chính sách hỗ trợ miễn giảm hoặc chậm nộp thuế. Sự cạnh tranh của các Công ty nằm ngoài tổ hợp HABECO và các Công ty bia tư nhân, lấy nhãn hiệu của Bia Hà Nội trà trộn vào các thị trường bán giá rẻ, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của Công ty, tăng chi phí bán hàng.  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty luôn đoàn kết, đổi mới, tận dụng tốt các cơ hội, đổi mới về mẫu mã sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tạo chỗ đứng vững chắc cho các sản phẩm Bia Hải Phòng. Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, sự tin tưởng chia sẻ của các quý vị cổ đông. Cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các Thành viên HĐQT nên trong năm 2021 Công ty đã được thực hiện theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

Ông Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100%, bao gồm: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2022; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát với kết quả 100% phiếu biểu quyết: Ông Trần Văn Trung được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị; Bà Ngô Thị Lý được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

Tại Hội nghị, ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội phát biểu chia sẻ với Hội nghị, cũng như đưa ra các định hướng trong năm 2022 để Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Lãnh đạo Habeco chúc mừng Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết. Thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng phát triển lên một tầm cao mới.