Tin Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên phục vụ bàn: 20 người….

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: 1. Nhân viên phục vụ bàn: 12…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 1 – Công nhân điện: 01 người. Liên hệ: Phòng Tổng…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 1 – Phó phòng Thị trường phụ trách Maketing: 01 người…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo tuyển dụng: Vị trí tuyển dung: 1. Công nhân chiết rót:        02 người…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo tuyển dụng Vị trí tuyển dụng: 1. Công nhân vận hành lò hơi:…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí: Công nhân vận chuyển, bốc xếp nội bộ. Công nhân…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên thủ kho thành phẩm, số lượng 01 vị…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phục vụ bàn, số lượng 25 vị trí. Địa…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí Công nhân vận hành và sửa chữa máy móc thiết…

1 2