Tin Doanh Nghiệp

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022

Ngày 01/06/2022, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022,…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: Nhân viên phục vụ bàn: 20 người….

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÃN MÁC BIA CHAI HẢI PHÒNG 450ml, BIA LON HẢI PHÒNG 330ml

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng: Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin dùng của Quý khách hàng…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Ngày 22-4-2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên…

Lễ trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Lễ trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Được sự chỉ đạo của Quận Đoàn,…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán, kiểm toán bới Công ty…

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về việc thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Trần Dương Ánh Tuyết giữ…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Tạ Xuân Thanh thôi giữ…

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại…

1 2 3 13